Yleinen

Haukiputaan jakokunnan sääntömääräinen vuosikokous pidetään ravintola Samantassa 2.7 alkaen klo 17.00 Haukiputaan Jakokunta yhteinen 564-876-4-1 sääntömääräinen OSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUS Ravintola Samantassa 2.7.2020 klo 17.00 Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämien varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat ja tehdään esitys ylijäämän jakamisesta. Päätetään Mustakariin ja Koljuun jakokunnan maa-alueille haettujen   poikkeamislupapäätösten aiheuttamista toimenpiteistä sekä Ruoholetossa sijaitsevien korttelin 2930 tonttien 1-3 ja korttelin...

Vetouistelulupa Kiiminkijokisuulla oikeuttaa vetämään uistinta useammalla vavalla (ei vaparajoituksia). Luvan voi hankkia Haukiputaan Seolta. Luvan hinta on 10 €. Uistelulupa vaaditaan myös aktiiviseen täkyongintaan useammalla vavalla;(Ooto-onki ja Ismete-kalastus). ...

Jakokunta on siirtänyt jakamatta olevan  osingonjakovelan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tilille osakaskunnan kokouspäätöksen mukaisesti 10.3 ja 13.3. 2017. Jakamatonta osingonjakovelkaa on syntynyt vuosien saatossa, koska kaikkia osingonjakoon oikeutettuja ei olla tavoitettu. Talletuksesta kuluneen 10 vuoden jälkeen talletetut varat ovat jakokunnan nostettavissa. Nosto on tehtävä ennen kuin 11...