Yleinen

Vuoden 2021 tilinpäätöksen pohjalta jaetut osingot on pääsääntöisesti saatu jaettua Lampila Oy:n toimesta. Osinkojen jaossa on ollut ongelmia mm. puutteellisten tilitietojen johdosta. Mikäli osikoa ei ole kuulunut ja siihen on oikeutettu pyydetään ottamaan yhteyttä Lampilaan numeroon 050 3448388. Osinkojen jakoon liittyvät käytänteet uudistetaan alkaneen...

Jakokunta on siirtänyt jakamatta olevan  osingonjakovelan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tilille osakaskunnan kokouspäätöksen mukaisesti 10.3 ja 13.3. 2017. Jakamatonta osingonjakovelkaa on syntynyt vuosien saatossa, koska kaikkia osingonjakoon oikeutettuja ei olla tavoitettu. Talletuksesta kuluneen 10 vuoden jälkeen talletetut varat ovat jakokunnan nostettavissa. Nosto on tehtävä ennen kuin 11...