Kalastus

Ohjeet ja yleistietoa

Haukiputaan jalokunnan vesialueen kalastussäännöt

Verkkokalastus joessa, entisen Kiimingin kunnan rajan – nelostien (E75) Kiiminkijoen ylittävän sillan välillä on kielletty 1.6-18.7 ja 15.8-30.11 välisenä aikana lohikalojen nousun turvaamiseksi. Muina aikoina verkkopyynti on
sallittu viikoittain torstaista klo 18.00 sunnuntaihin klo 18.00. Lohta, harjusta ja taimenta ei saa pyytää ko. alueella verkoilla.

Verkkokalastus joessa välillä Haukiputaantie (847) Kiiminkijoen ylittävä silta – nelostie (E75) Kiiminkijoen ylittävä silta on aina kielletty.

Verkkopyynti on koko vuoden kielletty rautatiestä linjalle Haukiputaan kirkko maanmittaustoimituksessa määrätyllä kalaväylällä sekä kalaväylän länsirajasta länteen yleisen vesialueen rajaan asti kalaväylän rajojen suuntaisesti. Verkkokalastuskielto on merkitty liitteenä olevaan karttaan.

Verkkokalastus joessa Haukiputaantie (847) Kiiminkijoen ylittävä silta – Laitakarin luoteiskärki – Rivinloisto – Tupurin nokka välisellä alueella (kts. karttaliite) on kielletty 1.6-18.7 lohikalojen nousun turvaamiseksi vuoden
kokeiluna. Muina aikoina verkkopyynti on sallittu avoveden aikana viikoittain torstaista klo 18.00 sunnuntaihin klo
18.00.

Lisäaikarajoitus edellä mainitun alueeseen, Haukiputaantie (847) Kiiminkijoen ylittävästä sillasta kilometrin (1km) alaspäin (kts. karttaliite) on verkkopyynti kielletty 15.8-31.10. Kieltoalueen päättyminen on merkitty poijuin.

Kalastuslain (66§) mukaan verkkokalastus on kielletty 15.8-31.10 yhden kilometrin matkalla kirkon rannasta merelle päin. Kieltoalueeen päättyminen on merkitty poijuin. 

Mato-ongella onkiminen, pilkintä ja kalastus harrilaudalla on kielletty Haukiputaan jakokunnan vesialueiden koski- ja virtapaikoissa. Pilkkiminen ja onginta on sallittu merirajalta; kirkon kohdalta merelle päin.

Kiiminkijoki suulla maanmittaustoimituksessa määrätty kalaväylä (kts. karttaliite) on aina pidettävä vapaana kiinteistä pyydyksistä. Kielto koskee myös jään alta tapahtuvaa talvikalastusta.

Kalastuksen ollessa kielletty, tulee kaikki pyydykset ja niihin liittyvät tarvikkeet poistaa kalastuslain mukaisesti vesialueelta.

Rysien, loukkujen, nahkiaispatojen ja mertojen sekä verkkopesien asettaminen muualle kuin, vuokratuille paikoille, on kielletty. Ei koske pikkurysiä, kun kalastetaan muualla kuin Kiiminkijoen vesialueella.

Taimenen kalastus pintaverkoilla meressä on kielletty (Kalastuslaki). 

Aikapyyntirajoitusalueen verkkomäärä

Aikapyyntirajoitusalueen (kts. karttaliite) suurin sallittu verkkomäärä on kolme verkkoa ruokakuntaa kohden. Toisen ruokakunnan lukuun pyytäminen on kielletty. Talvella vesien ollessa jäässä ei ole aikarajoitusta, mutta verkkomäärä ja muut rajoitukset ovat samat kuin avovesikaudella.

Verkkokalastus aikarajoitusalueen ulkopuolella (kts. karttaliite). Suurin sallittu verkkomäärä (ei kaupallisilla kalastajilla) on kahdeksan verkkoa ruokakuntaa kohden. Toisen ruokakunnan lukuun pyytäminen on kielletty.

Verkon silmäkoko/solmuväli ja korkeus

Jakokunnan alueella sallitut verkon solmuvälit:
Kiiminkijoen aikarajoitusalueella ja muualla Kiiminkijoella: 43-50mm.
Merialueella: 14-18mm, 27-30mm, 43-50mm.
Verkkopyynnissä yhden verkon pituus on 30 m ja suurin sallittu korkeus 3m.

Verkkopesän käyttö

Verkkopesän käyttö lukuun ottamatta vuokrattuja rysä/loukkupaikkoja on kielletty jakokunnan vesialueilla.

Pyydysten merkitseminen

Pyydykset on merkittävä kalastuslainsäädännön mukaisesti.

Kiinteiden pyydysten asettaminen

Kiinteiden pyydysten asettaminen muualle kuin vuokratuille paikoille on kielletty.

Troolikalastus

Troolikalastus on kielletty jakokunnan vesialueella.

Lippoaminen

Siian lippoamista Kiiminkijoessa saa harjoittaa vain jakokunnan erikseen antamalla luvalla.

Tuulastaminen

Tuulastaminen on koko Kiiminkijoessa jakokunnan vesialueilla kielletty. Myös muualla jakokunnan vesialueella se on kielletty välillä 15.4 – 30.6.

Lohen ja taimenen pyynti Kiiminkijoessa

Lohen ja taimenen pyynti Kiiminkijoessa Haukiputaantie (847) Kiiminkijoen ylittävältä sillalta ylöspäin: Lohta, harjusta ja taimenta saa pyytää tällä jakokunnan vesialueella vain uistimella ja perholla. Lohikalojen kalastamiseen
oikeuttavaa lupaa myy Kiiminkijoen kalastusalue. Lupa vaaditaan kaikilta 12 vuotta täyttäneiltä kalastajilta.

Uistelu ja perhokalastus muialla jakokunnan vesialueilla

Näillä alueilla kalastamiseen yhdellä vavalla riittää 18–64 vuotta täyttäneiltä kalastonhoitomaksun suorittaminen. Useammalla vavalla pyydettäessä tarvitaan jakokunnan uistin- ja perholupa. Lupa vaaditaan kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä kalastajilta.

Ravustus

Ravustus Kiiminkijoessa jakokunnan vesialueella on kielletty. Jakokunta voi hakemuksesta myöntää rajoitetun määrän pyyntilupia rapujen istutusten onnistumisen seurantaan.

Lupamaksut jakokunnan vesialueilla

Verkko (30m), katiska, iskukoukku (15kpl), madekoukut (15kpl), pitkäsiima a´ 5€

Tuulastuslupa, uistin- ja perholupa a´ 10€

Pikkurysä (ei lupaa Kiiminkijokeen) a´ 10€

Rauhoitusajat

Nahkiainen 1.4-15.8 pyyntiaikana pyynti sallittu torstaista klo 18.00 maanantaihin klo 18.00.

Siika 1.9-30.11 Kiiminkijoessa, Haukiputaantie (847) Kiiminkijoen ylittävältä sillalta ylöspäin, Rauhoitus ei koske erikseen myönnettyä lippoamista.

Harjus 1.4-31.5 Kiiminkijoessa. Meressä rauhoitettu kokonaan.

Alamitat

Lohi 60 cm; meressä 50 cm

Kuha 42 cm

Harjus 35 cm

Rasvaeväleikattu taimen 50 cm

Rasvaevällinen taimen 60 cm Kiiminkijoessa: Haukiputaantie (847) Kiiminkijoen ylittävältä sillalta ylöspäin, muualla jakokunnan vesialueilla rasvaevällinen taimen on rauhoitettu.

Lupamyynti

Haukipudas Seo Revontie 1 p. 085471400, https://www.seohaukipudas.com

Kalapassin verkkokauppa, Suora osoite https://www.kalapassi.fi/selaus/121

Lisätietoja: https://www.haukiputaanjakokunta.fi/

Hoitokunta

Kysyttävää?

Löydät useimpiin kysymyksiin vastauksen ylhäältä. Jos sinulle jää kuitenkin kysyttävää, ota yhteyttä henkilöstöömme.