Kalastus

Ohjeet ja yleistietoa

Kalastusohjeet haukiputaan jakokunnan vesialueille

Verkkopyynti Kiiminkijoessa ent. Kiimingin kunnan rajan ja rautatien välisellä   alueella: Verkkopyynti on sallittu avoveden aikana 15.8. saakka viikottain torstaista klo 18.00 sunnuntaihin klo 18.00. Verkkopyynti on kokonaan kielletty 15.8-30.11. välisenä aikana. Talvella vesien ollessa jäässä aikarajoitusta ei ole. Suurin sallittu verkon solmuväli Kiiminkijoessa on 50 mm.

Verkkopyynti on koko vuoden kielletty rautatiestä linjalle Haukiputaan kirkko maanmittaustoimituksessa määrätyllä kalaväylällä sekä kalaväylän länsirajasta länteen yleisen vesialueen rajaan asti kalaväylän rajojen suuntaisesti. Verkkokalastuskielto on merkitty liitteenä olevaan karttaan.

Verkkopyynti linjan Haukiputaan kirkko-Laitakarin luoteiskärki-Rivinloisto-Tupurin nokka

välisellä alueella:

Verkkopyynti on sallittu avoveden aikana viikottain torstaista klo 18.00 sunnuntaihin klo 18.00.

Talvella vesien ollessa jäässä ei ole aikarajoitusta.

Kalastuslain (66§) mukaan verkkokalastus on kielletty 15.8-31.10 yhden kilometrin matkalla kirkon rannasta merelle päin. Kieltoalueeen päättyminen on merkitty poijuin. 

Mato-ongella onkiminen, pilkintä ja kalastus harrilaudalla on kielletty Haukiputaan jakokunnan vesialueiden koski- ja virtapaikoissa. Pilkkiminen ja onginta on sallittu merirajalta; kirkon kohdalta merelle päin.

Kiiminkijokisuulla maanmittaustoimituksessa määrätty kalaväylä on aina pidettävä vapaana pyydyksistä.

Kalastuksen ollessa kielletty on kaikki pyydykset ja pyydyksiin liittyvät tarvikkeet poistettava kalastuslain mukaisesti vesialueelta.

Taimenen kalastus meressä pintaverkoilla on kielletty. Pintaverkolla ja pintaverkkopyydyksellä tarkoitetaan pintaan tai lähemmäksi kuin 1,5 metriä pinnasta asetettua verkkoa.

Aikapyyntirajoitusalueen verkkomäärä

Aikapyyntirajoitusalueen suurin sallittu verkkomäärä on kolme verkkoa ruokakuntaa kohden siten, että yhdessä ”jatassa” saa olla korkeintaan kolme verkkoa. Väliankkurin käyttö (potkupyynti) on kalastuksessa kielletty. Toisen ruokakunnan lukuun pyytäminen on kielletty.

Verkon silmäkoko/solmuväli ja korkeus

Jakokunnan alueella sallittu verkon silmäkoko on 90-100mm, solmuväli 45-50mm. Verkkopyynnissä yhden verkon pituus on 30m. Aikarajoitusalueella suurin sallittu verkon korkeus on kolme metriä.

Verkkopesän käyttö

Verkkopesän käyttö lukuun ottamatta vuokrattuja rysä/loukkupaikkoja on kielletty jakokunnan vesialueilla.

Pyydysten merkitseminen

Pyydykset on merkittävä kalastuslainsäädösten mukaisesti.

Kiinteiden pyydysten asettaminen

Kiinteiden pyydysten asettaminen muualle kuin vuokratuille paikoille on kielletty.

Troolikalastus

Troolikalastus on kielletty jakokunnan vesialueella.

Lippoaminen

Lippoaminen on sallittu Kiiminkijoessa poikkeusluvalla 1.9-30.11 välisenä aikana. Lippoluvan myöntää jakokunta.

Tuulastaminen

Tuulastaminen Kiiminkijoessa on kielletty. Tuulastaminen myös muualla jakokunnan vesialueella on kielletty huhtikuun 15. päivästä kesäkuun loppuun.

Lohen ja taimenen pyynti Kiiminkijoessa

Lohta ja taimenta saa pyytää joessa jakokunnan alueella vain uistimella ja perholla. Kalastamiseen oikeuttavaa lupaa myy Kiiminkijoen kalastusalue. Lupa vaaditaan kaikilta 12 vuotta täyttäneiltä kalastajilta. Rasvaevällinen taimen on pyydettäessä vapautettava.

Uistelu muualla jakokunnan vesialueilla

Muualla kuin Kiiminkijoella uisteluun käy jakokunnan myöntämä lupa, joka vaaditaan kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä kalastajilta. Merialueella kalastamiseen yhdellä vavalla riittää kalastonhoitomaksun suorittaminen. Merialueella uisteluluvan lunastaneilla vetouistelussa ei ole vapamäärärajoituksia.

Ravustus

Ravustus Kiiminkijoessa jakokunnan vesialueella on kielletty. Jakokunta voi myöntää 4 kpl koepyyntilupia rapujen istutusten onnistumisen seurantaan.

Kalastuslain 9§ mukaiset maksut jaokunnan vesialueilla

Verkko (30m), katiska, iskukoukku (15kpl), pitkäsiima a´ 5€

Tuulastuslupa, uistin- ja perholupa a´ 10€

Pikkurysä (ei lupaa Kiiminkijokeen) a´ 10€

Rauhoitusajat

Nahkiainen 1.4-15.8

Siika 1.9-30.11 Kiiminkijoessa

Harjus 1.4-31.5 Kiiminkijoessa. Meressä rauhoitettu kokonaan.

Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu kokonaan.

Alamitat

Lohi 60 cm

Kuha 42 cm

Harjus 35 cm

Rasvaeväleikattu taimen 50 cm

Hoitokunta

Kysyttävää?

Löydät useimpiin kysymyksiin vastauksen ylhäältä. Jos sinulle jää kuitenkin kysyttävää, ota yhteyttä henkilöstöömme.