Jakokunta muodostuu Oulun kaupungin Haukiputaan kylässä sijaitsevien yhteisten alueiden osakaskunnan jäsenten hallinnoimista maa- ja vesialueista. Osakaskunta/ Haukiputaan Jakokunta toimii myös kalastuslain tarkoittamana kalastuskuntana.

Ajankohtaista

Uusimmat tiedotteet ja uutiset

  • Hoitokunnan kokous pidetään Samantassa 8.5. alkaen klo 17.00

  • Haukiputaan jakokunnalla on kuusi vapaa-ajantonttia vapaana. Johteenkankaalla on neljä tonttia sekä Inkonnokalla kaksi tonttia. Tontit eivät ns. rantatontteja. Lisätietoja asi

  • Haukiputaan jakokunnalla on vapaana kuusi vapaa-ajan tonttia. Tonteista neljä on Johteenkankaalla ja kaksi Inkonnokalla. Tonttien tarkempi sijainti näkyy oheisesta karttaliitt

  • Linkki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170236  

  • Jakokunta on siirtänyt jakamatta olevan  osingonjakovelan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tilille osakaskunnan kokouspäätöksen mukaisesti 10.3 ja 13.3. 2017. Jakamatonta o

  • Pyydysmerkit 2024 on saatavissa Haukiputaan Seolta. Luvat ovat  ostettavissa myös Kalapassin verkkokaupasta. Suora osoite: https://www.kalapassi.fi/selaus/121

SAM_5299-37
Kalastusohjeet
SAM_5275-45
Kartat
SAM_5372-18
Kiiminkijoki Ry
SAM_5264-50
Kalatalouden keskusliitto