Osinkojen jako

Osinkojen jako

Vuoden 2021 tilinpäätöksen pohjalta jaetut osingot on pääsääntöisesti saatu jaettua Lampila Oy:n toimesta. Osinkojen jaossa on ollut ongelmia mm. puutteellisten tilitietojen johdosta. Mikäli osikoa ei ole kuulunut ja siihen on oikeutettu pyydetään ottamaan yhteyttä Lampilaan numeroon 050 3448388. Osinkojen jakoon liittyvät käytänteet uudistetaan alkaneen toimintavuoden 2023 aikana.