OSINGONJAKOVELAN SIIRTO ALUEHALLINTOVIRASTON TILILLE

OSINGONJAKOVELAN SIIRTO ALUEHALLINTOVIRASTON TILILLE

Jakokunta on siirtänyt jakamatta olevan  osingonjakovelan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tilille osakaskunnan kokouspäätöksen mukaisesti. Jakamatonta osingonjakovelkaa on syntynyt vuosien saatossa, koska kaikkia osingonjakoon oikeutettuja ei olla tavoitettu. Talletuksesta kuluneen 10 vuoden jälkeen talletetut varat ovat jakokunnan nostettavissa. Tililtä voidaan tarvittaessa tehdä nostoja; edellytyksenä kuitenkin osoitettu oikeus osingon nostoon. Lisätietoja asiasta hoitokunnan puheenjohtajalta p. 044 2012533.