Jakokunta muodostuu Oulun kaupungin Haukiputaan kylässä sijaitsevien yhteisten alueiden osakaskunnan jäsenten hallinnoimista maa- ja vesialueista. Osakaskunta/ Haukiputaan Jakokunta toimii myös kalastuslain tarkoittamana kalastuskuntana.

Ajankohtaista

Uusimmat tiedotteet ja uutiset

  • Vetouistelulupa Kiiminkijokisuulla oikeuttaa vetämään uistinta useammalla vavalla (ei vaparajoituksia). Luvan voi hankkia Haukiputaan Seolta. Luvan hinta on 10 €. Uistelulupa

  • Linkki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170236  

  • Merkkejä saatavissa kalastusohjekarttoineen  Haukiputaan Seolta.

  • Jakokunta on siirtänyt jakamatta olevan  osingonjakovelan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tilille osakaskunnan kokouspäätöksen mukaisesti. Jakamatonta osingonjakovelkaa on

  • Myrsky on aiheuttanut satojen runkojen kaatumisen aeimmin viime talven aikana harvennetuille alueille. Myrskyn kaatamat rungot pyritään korjaamaan mahdollisimman pian Oulun se

  • Haukiputaan jakokunta on aloittanut maisemanhoidolliset hakkuutoimenpiteetä Villenniemessä. Töiden pitäisi olla valmiit viikon 19 aikana. Tarkoituksena on erityisesti avata me

  • Kalastuspaikkoja koskevat vuokrasopimukset ovat päättyneet vuoden vaihteessa. Uudet sopimukset solmitaan vuosille 2019-2023. Osakaskunnan kokouspäätöksen 29.3 mukaisesti uudel

SAM_5299-37
Kalastusohjeet
SAM_5275-45
Kartat
SAM_5372-18
Kiiminkijoki Ry
SAM_5264-50
Kalatalouden keskusliitto